SV Nieuw-Balinge WNBC
HOME
TEAMS
NIEUWS
AGENDA
MEER INFORMATIE
CONTACT
LID WORDEN

HOME / NIEUWS

Evenementen foto's

 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

Uitnodiging aan alle leden tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op maandag 3 december 2018, aanvang 20.00 uur, en zal plaatsvinden in de kantine van S.V. Nieuw-Balinge.

 

-Agenda-

1.         Opening/Vaststellen Agenda.
2          Presentielijst

3.         Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 01-11-2018
4.         Jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2017-2018
5.         Rekening en verantwoording door de penningmeester.
6.         Verslag van de kascontrole commissie.
7.         Verandering bestuurssamenstelling

            -aftredend als voorzitter: Evelien Sok

             -voorgedragen als nieuw bestuurslid en tevens als voorzitter: Menno van der Zwaag

8.         Benoemen van de kascontrole commissie voor het verenigingsjaar 2018-2019

9.         Mededelingen: Contributieverhoging
10.       Rondvraag.
11.       Sluiting.

 

Nieuw-Balinge 8 november 2018


Het Bestuur.

 

 


De jaarrekening ligt ter inzage in de bestuurskamer. 

 

 
Indien u de stukken vooraf wenst te ontvangen verzoeken wij u een mail te sturen naar 
harryhurink@hotmail.com.
Deze uitnodiging komt in de plaats van de papieren versie.

Met het publiceren van deze uitnodiging in/op het verenigingsorgaan (de website) heeft het bestuur voldaan aan het hieromtrent gestelde in de statuten

 


Geplaatst op 11 november 2018
© Copyright 2019, s.v. Nw-Balinge

CMS en website door TLN Webdesign