SV Nieuw-Balinge WNBC
HOME
TEAMS
NIEUWS
AGENDA
MEER INFORMATIE
CONTACT
LID WORDEN

HOME / NIEUWS

Evenementen foto's

Geacht lid,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de sportvereniging
Nieuw-Balinge op dinsdag 29 oktober 2013 a.s., inloop 20.00, start 20.30 uur in de kantine.
Het financiële jaarverslag is vanaf 15 oktober voor de leden in te zien/op te vragen bij een bestuurslid.

Agenda:
1 Opening
2 Notulen van de vorige ledenvergadering 16 oktober 2012 (verkrijgen bij vergadering of op de website terug te vinden)
3 Jaarverslag van de secretaris
4 Jaarverslag van de penningmeester/ begroting 2013/2014
5 Verslag kascommissie
6 Benoeming nieuwe kascommissie
7 Pauze
8 Bestuurverkiezing
Indeling ander bestuursconstructie (wordt toegelicht)

9 Mededelingen:
• Aftredende en nieuwe kandidaten bestuur:
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Jan van de Woude, Abel Jagt en Kees Wielink. 
Het bestuur stelt voor als kandidaat: Martin Pol. 
Eventuele tegenkandidaten of nieuwe kandidaten voor deze of een andere functie, indien gesteund door tenminste 3 leden, kunnen voor 13 oktober bij de secretaris N. Jager schriftelijk opgegeven worden. 


10 Rondvraag
11 Sluiting


Wij rekenen op uw komst!

Het Bestuur
Kees Wielink, Jan van der Woude, Netty Jager,  Albert Wielink, Miranda Schutte, Evelien Sok, Sylvan Bos,  Naomi Boer


Geplaatst op 28 september 2013
© Copyright 2019, s.v. Nw-Balinge

CMS en website door TLN Webdesign