SV Nieuw-Balinge WNBC
HOME
TEAMS
NIEUWS
AGENDA
MEER INFORMATIE
CONTACT
LID WORDEN

HOME / NIEUWS

Evenementen foto's

 


Uitnodiging voor de Jaarvergadering.

Uitnodiging aan alle leden tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 1 november, aanvang 20.00 uur, en zal plaatsvinden in de kantine van S.V. Nieuw Balinge.

-Agenda-

1. Opening/Vaststellen Agenda.
2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16-11-2016
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2016-2017
5. Rekening en verantwoording door de penningmeester.
6. Verslag van de kascontrole commissie.
7. Benoemen van de kascontrole commissie voor het verenigingsjaar 2017-2018
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Nieuw Balinge 04-10-2017
Het Bestuur.


De jaarrekening ligt ter inzage in de bestuurskamer. 

 

 


 Indien u de stukken vooraf wenst te ontvangen verzoeken wij u een mail te sturen naar harryhurink@hotmail.com.
Deze uitnodiging komt in de plaats van de papieren versie.

Met het publiceren van deze uitnodiging in/op het verenigingsorgaan (de website) heeft het bestuur voldaan aan het hieromtrent gestelde in de statuten


Geplaatst op 12 oktober 2017
© Copyright 2019, s.v. Nw-Balinge

CMS en website door TLN Webdesign