SV Nieuw-Balinge WNBC
HOME
TEAMS
NIEUWS
AGENDA
MEER INFORMATIE
CONTACT
LID WORDEN

HOME / AGENDA

Uitnodiging voor de Jaarvergadering.

 

Uitnodiging aan alle leden tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 1 november, aanvang 20.00 uur, en zal plaatsvinden in de kantine van S.V. Nieuw Balinge.

 

-Agenda-

1.     Opening/Vaststellen Agenda.

2.     Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16-11-2016

3.     Ingekomen stukken en mededelingen.

4.     Jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2016-2017

5.     Rekening en verantwoording door de penningmeester.

6.     Verslag van de kascontrole commissie.

7.     Benoemen van de kascontrole commissie voor het verenigingsjaar 2017-2018

8.     Rondvraag.

9.     Sluiting.

 

Nieuw Balinge 04-10-2017

Het Bestuur.

De jaarrekening ligt ter inzage in de bestuurskamer.

 Indien u de stukken vooraf wenst te ontvangen verzoeken wij u een mail te sturen naar Harryhurink@hotmail.com 

Laatste nieuws

© Copyright 2018, s.v. Nw-Balinge

CMS en website door TLN Webdesign